Month: August 2013

Schoolfotograaf

Posted on

Onze schoolfotograaf met 25 jaar ervaring, nu met een speciale aanbieding ivm ons jubileum! 5 combinatie-afdrukken op 13-18 cm voor slechts 10 euro. De schoolfotograaf komt uiteraard in heel Nederland en Belgie.

 

schoolfotograaf
schoolfotograaf

Wij zijn al haast 25 jaar bezig met fotografie, maken schoolfoto’s door heel Nederland en drukken in eigen beheer af voor kwaliteit en snelle service. Uiteraard werkt onze schoolfotograaf digitaal; dit heeft als groot voordeel voor U dat de kinderen nooit meer met dichte ogen op de foto’s komen en dat er meer controle is of de kinderen er leuk en goed op staan.

Waarom kiest U voor FotoGaaf als uw schoolfotograaf?

· Broertjes en zusjes kunnen gezamenlijk op de schoolfoto

· De afwerking van de foto’s gebeurt in ons eigen laboratorium dus gegarandeerde kwaliteit

· De pakketten worden per groep gesorteerd en afgeleverd

· Op de groepsfoto’s wordt de naam van de school (eventueel met logo) en het jaartal afgedrukt

· Nabestellen kan; afhandeling gebeurt buiten de school om via onze webshop.

· Keuze uit verschillende achtergronden

· Wij zetten alle leerlingen op Cd-rom voor Uw administratie

 

Verder leveren wij gratis aan school:

· Schoolfotopakket voor de leiders/leidsters

· Een groepsfoto van het schoolteam voor de leiders/leidsters

· Van elke groep 1 extra groepsfoto voor het archief .

· Een cd-rom met daarop alle foto’s per klas gesorteerd in aangepaste resolutie

· Speciale afscheidsfoto voor alle leerlingen van de hoogste groep/klas met alle namen !

 

Werkwijze 1 (traditioneel):

 

· De foto’s worden gemaakt + afgedrukt

· de pakketten worden per groep gesorteerd, afgeleverd en voorzien van betaal-enveloppen.

· De enveloppen met foto’s worden uitgedeeld aan de leerlingen/ouders

 

 

Advertisements

Office Supplies Stationery

Posted on

Office Supplies Stationery

Download and save this pdf of our catalog and browse at your leisure!

Our Prices average 15% less than Office Supply Superstores on Name Brand Items!

If you would like to place an order for office supplies simply call or email us with the quantity and SKU# that you wish to order.  It’s that Easy!

 

Office Supples logo

Ilovethink.com is  providing online services for office supplies stationery,office supplies,stationery and office supplies , office supplies company etc. Order by Phone: 303-300-5249 .

To Know more information regards  please visit here :*- Office Supplies Stationery

Schoolfotograaf

Posted on

25 years the school photographer specialist in preschools, Primary and Secondary Education! Notice the anniversary offer of our school photographer for a free extra specially made ​​for your school print!

Up to 10% commission for school + free keychains for kids + NO hassle with cash? Photo Cool, the school photographer. schools and parents are very excited about our method 2: little work for the schools and beautiful school pictures.

Thank you for taking the time to view our capabilities School Photographer. We are engaged in photography, making school pictures throughout the Netherlands and private printing off for quality and quick service. Been almost 25 years Of course, our school photographer working digitally, which has the great advantage to you is that children never in the pictures come with closed eyes and that there is more control of the kids there are nice and well.

Why choose Photo Cool if your school photographer?

 • Siblings are jointly the school photo
 • The finish of the photographs in our own laboratory so quality guaranteed
 • The packages are sorted and delivered by group
 • The group’s the name of the school (with logo) and the year printed
 • Can reorder, processing takes place outside the school through our webshop.
 • Choose from different backgrounds
 • We put all students on CD-ROM for your administration
 • We also provide free school:

  • Schoolfoto Package for the leaders / teachers
  • A group of the school for leaders / teachers
  • From each group one additional group for the archive.
  • A CD-ROM containing all the photos sorted by class in custom resolution
  • Special farewell picture for all pupils in the highest group / class with all the names!